Γλώσσα

Παρακαλώ, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σας. Το όνομα χρήστη θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε καταχωρημένη.

Νέα

Call for papers

An International Conference

ANCIENT GREECE AND THE MODERN WORLD

Web: http://timelessgreece.org

Conference Centre, International Olympic Academy

Ancient Olympia (Archaeological Site), Greece, 28-31 August 2016 


CONFERENCE TOPICS

The achievements of the ancient Greeks in all areas of human activities, from philosophy, sociology, politics and science to extraordinary technological conceptions and applications are in many cases comparable to modern scientific and technological works. References to highly automated devices, such as Hephaestus’ robots in the Iliad, whose real existence is impossible to confirm, suggest that, even by poetic conception, people at the time were aware of the need for intelligent machines to serve or even replace them with some of their activities.

Social and political institutions of ancient Greece have survived in the modern world, adopted by most of the civilized countries, while scientific research constantly reveals deep knowledge of natural sciences, available in the various historical periods. Moreover, modern scientific developments provide researchers with more and more technical tools, enabling them to deal with areas so far inaccessible.

The present Conference addresses to such new findings in the following general areas:

Philosophy and culture.

Mathematics, Physics and Life Sciences.

Technology: Ancient machines, structures and artifacts, as described in historical, mythological and religious texts and by archaeological studies.

More specific themes follow:

 Philosophy and Culture

1. The Hellenic nation through the ages (an interdisciplinary approach, including mythology, history, archaeology, ethnology, linguistics, genetics, anthropology, folklore).

2. Social and political institutions and evolution of law in the Greek antiquity.

3. The Greek language and the family of Indo-European languages.

4. Athletic games and woman’s world in antiquity, evolution of popular costumes of women, popular dances from antiquity till present.

Science

1. The beginning of mathematics, calendars and astronomy in the Aegean during the Neolithic Era.

2. Navigation and sea currents in the Mediterranean and in open sea, constellations.

3. Cartographic knowledge in the ancient world.

4. Calculating systems from the Neolithic era to the Hellenistic period.

5. Studies of Sacred Sites: unusual phenomena and biomedical effects.

6. Sound and music in antiquity and its relation to human physiology. Ancient medicine and biomedical knowledge.

Technology

1. Ancient machinery of all kinds, e.g. lifting and hoisting machines, pumps, cutting and milling machines, mechanisms and materials.

2. Weaponry: defensive and offensive weapons, armors, military equipment.

3. Public buildings, temples and palaces, royal tombs etc.

4. Structures with optimal acoustic design, such as theatres, oracles etc.

5. Roads and bridges, vehicles and chariots.

6. Measuring and calculating devices,

7. Automata and intelligent machines.

CONFERENCE CHAIR

Professor Emeritus Stephanos A. Paipetis, founder and former Director of the Institute of Applied Mechanics, University of Patras, specializing in Advanced Composites. Dr. Paipetis is currently working in Ancient Science and Technology, especially of the Homeric Era and has organized a number of successful symposiain the field.

(paipetis@mech.upatras.gr )

CONFERENCE LANGUAGES

The languages of the Conference will be English and Greek. Simultaneous translation and audio/video facilities will be provided. Presentation time is 20 min plus 5 min for discussion.

 

 

 

PROCEEDINGS

Only papers with at least one author as registered participant will be included in the Proceedings, to be published both in Greek and English. Papers in Greek must be submitted in English as well.

SUBMISSION OF PAPERS

Original and unpublished works are solicited including the latest research findings in the said areas. Full papers as well as posters will be accepted. Authors must first submit an abstract of at least 200 words and the final paper upon acceptance. Abstracts and full papers should be transmitted by email to the Conference Chair by the deadlines listed in the present. The paper format will be available in the webpage.

CONFERENCE VENUE

The Conference Center of the International Olympic Academy (IOA) lies very close to the Archaeological Site of Ancient Olympia. Ancient Olympia lies in Peloponnesus 290 km SW of Athens. Here, in the year 776 BCE the Olympic Games in honour of Zeus were initiated, the ideas of the common cultural heritage of the Hellenic City-States and the Olympic Truce were born. In every Olympic Year, as in 2016, the ceremony of lighting of the Olympic Flame is conducted.

(NEW) DEADLINES

Submission of Abstracts 29 Feb. 2016
Notification of Acceptance 20 Mar. 2016
Submission of Full Papers                

30 Jun 2016

REGISTRATION FEES (€)

Full participants

   paid before May 31, 2016                          150                    

   paid after    May 31, 2016                            200

Students                                                              30

Accompanying persons                                 50

 

ACCOMMODATION

Hotels of all classes at reduced prices are available in the city of ancient Olympia for conference participants. People interested must book as early as possible since hotels in Olympia are almost 100% full in August. Reduced price less comfortable rooms provided for the athletes are available in cottages within the IOA area.

 

TRAVEL INFORMATION

Olympia is accessible from Athens Airport by regular coach service. Those travelling by car from central Europe, take the A14 to Bari, Italy, cross by ferry to Patras and then drive south to Ancient Olympia (116 km).

 

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Prof. S. A. Paipetis

Mrs. T. Giannarou

Mr. A. Kafantaris

Dr. A. Karabellas

Prof. V. Kostopoulos

Mr. G. Panayotopoulos

 

SCIENTIFIC COMMITTEE & INVITED SPEAKERS

Philosophy-Art-Sociology

Prof. J. Dellis (Greece)

Prof. G. Kontogeorgis (Greece)

 

History-Archaeology

Prof. E. Mikroyannakis (Greece)

Prof. Lilian Karalis (Greece)

Prof. Petros Themelis (Greece)

 

Medicine

Prof. Angelos Evangelou (Greece)

Prof. Polyxeni Nicolopoulou (Greece)

Science-Mathematics-Astronomy

Prof. X. Moussas (Greece)

Asst. Prof. P. Preka (Greece)

Prof. Ch. Spyridis (Greece)

Prof. S. Theodossiou (Greece)

Dr. M. Tsikritsis (Greece)

Prof. A. Vardulakis (Greece)

Geology-Biology- Genetics

Prof. Elias Mariolakos (Greece)

Prof. S. Papamarinopoulos (Greece)

Prof. C. Triantafylllidis (Greece)

Τechnology

Prof. S. A. Paipetis (Greece)

Prof. Th. Chondros (Greece)

Prof. M. Ceccarelli (Italy)

Prof. E. E. Gdoutos (Greece)

Prof. V. Kostopoulos (Greece)

Prof. A. Kounadis (Greece)

Prof. A. S. Paipetis (Greece)

Prof. D. Polyzos (Greece)

Prof. G. Vatistas (Canada)

 

et al..

Organized by

The University of Patras

 

Supported by

KALLIPATEIRA Panhellenic Women Athletic Association

ΕΜΑΕΜSociety for the Study of Ancient Greek Mythology (Greece)

The Region of Western Greece

The Municipal Authority of Ancient Olympia

et al.

 

Web: http://timelessgreece.org

(Check regularly)

 

 

 

 

ICEM17

17th International Conference on Experimental Mechanics

Rhodes, Greece, July 3-7, 2016

 


Chair: Emmanuel E. Gdoutos

http://www.icem17.org/

 

Welcome by ICEM17 Executive Chairman

Dear Colleagues,

On behalf of the Local Organizing Committee and the Scientific Advisory Board it is my great pleasure to extend you a cordial invitation to participate in the 17th International Congress on Experimental Mechanics (ICEM17) to be held in the island of Rhodes, Greece, July 3-7, 2016. ICEM17 is organized under the auspices of the European Society for Experimental Mechanics (EuraSEM).

ICEM17 will focus in all aspects of experimental mechanics. ICEM17 will include two main tracks devoted to experimental analysis of engineering materials and structures, and nanomaterials and nanostructures (MEMS and NEMS). During the conference special symposia covering major areas of research activity organized by members of the Scientific Advisory Board will take place.

The attendees of ICEM17 will have the opportunity to interact with the most outstanding world leaders and get acquainted with the latest developments in the area of experimental mechanics of engineering and nano materials and structures. ICEM17 will be a forum of university, industry and government interaction and exchange of ideas in an area of utmost scientific and technological importance.

I am sure that besides the superb technical program, you will enjoy the majestic island of Rhodes with its unique beaches and scenic beauty, the medieval town and castle of Rhodes, many areas of historical interest and archeological importance, the delicious local cuisine, and the traditional Greek hospitality.

Take a stroll and admire the gates, the towers, the squares, the medieval churches, the bridges, the Castle of Knights, the old Clock, the Acropolis, the ancient monuments, the Temple of Zeus and Athena, the Palace of the Grand Master, the Temple of Apollo, the stadium. Visit the valley of the butterflies, the Minoan city of Ialyssos, the ancient picturesque city of Lindos with its Acropolis, temple and towers, the monastery of Panagia Tsambika with its miracle-working icon.

ICEM17 will be an unforgettable event from the scientific, social and entertainment points of view.

Welcome to the island of sea nymph Rhode, daughter of Poseidon (Neptunus), bride of Helios (Sun). Enjoy the sunrays scattered from Helios that made Rhodes the brightest and sunniest island of the Aegean Sea.

Welcome to the island of Knights, enjoy the biggest medieval city of Europe.

Emmanuel E. Gdoutos
ICEM17 Chairman


 

Special Issue:

Acoustic Waves in Advanced Materials, Materials MDPI, Deadline 31 May 2016

Guest Editor
Prof. Alkiviadis Paipetis

Department of Materials Science and Engineering, University of Ioannina, Ioannina, 45110, Greece

Special Issue Information

Dear Colleagues,

Stress wave propagation in advanced materials and structures has been in the forefront of research for several decades. However, the complexity of propagation phenomena, together with the multiplicity of propagated modes and their interaction with the propagation medium, always provides a fertile ground for new developments, particularly in relation with novel materials, which often possess designed architecture. These developments may range from first principle modeling to advanced technological and diagnostic tools for life cycle assessment and structural health monitoring of materials and structures.

Within the scope of this special issue is the compilation of key contributions related but not limited to: Linear and non Linear Ultrasonics and Imaging, Acoustic Emission, Acoustic Microscopy, Surface and Guided Waves, Non Destructive Evaluation and Structural Health Monitoring, Wave Propagation Modelling and Inverse Problems in Wave Propagation, Signal Processing. Contributions should be related to advanced materials, such as materials with microstructure, controlled architecture and anisotropy, composites and laminar structures, phononic metamaterials, etc.

It is my pleasure to invite you to submit original research papers within the scope of this Special Issue. Short communication and authoritative reviews will also be considered for publication.

Alkiviadis S. Paipetis
Guest Editor

Submission

Manuscripts should be submitted online at www.mdpi.com by registering and logging in to this website. Once you are registered, click here to go to the submission form. Manuscripts can be submitted until the deadline. Papers will be published continuously (as soon as accepted) and will be listed together on the special issue website. Research articles, review articles as well as communications are invited. For planned papers, a title and short abstract (about 100 words) can be sent to the Editorial Office for announcement on this website.

Submitted manuscripts should not have been published previously, nor be under consideration for publication elsewhere (except conference proceedings papers). All manuscripts are refereed through a peer-review process. A guide for authors and other relevant information for submission of manuscripts is available on the Instructions for Authors page. Materials is an international peer-reviewed Open Access monthly journal published by MDPI.

Please visit the Instructions for Authors page before submitting a manuscript. The Article Processing Charge (APC) for publication in this open access journal is 1400 CHF (Swiss Francs).

 

 

Σύνδεση Χρηστών