Γλώσσα

Hydraulic hot press

 
press Hydraulic press with 300*300 mm2 heating plates, maximum pressure: 200bar, 
Maximum temperature: 250oC.
   

Vacuum ovens

 
heraus t6

VT 6025, Heraus Thermoscientific.
Volume capacity: 25l,
Working temperature up to 200οC,
Vacuum supply up to 0,01mbar.

   

High temperature ovens

 
heraus

Heraus function line T6 oven,
Volume capacity: 57l,
Maximum temperature 250oC

   

Hand lamination

 
handlamination 1 handlamination 2
   

Vacuum and infusion

 
vaccumm infusion  
   

Post-manufacturing processes

 
Cutting  
cutter Husqvarna TS 230F tiles
   
Milling  
milling bosch  
   
Polishing, Grinding  
polishing grinding

Digiprep automatic sample grinding
and polishing system.

   

Fiber spinning

 
fiber spinning In-house manufactured extruder and fiber spinning apparatus.
   
   

 

 

 

Νέα

Multifunctional Composite Materials Guest Editor: Prof. Dr. Alkiviadis S. Paipetis https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/multifunctional_composite_materials   Special Issue Information Dear Colleagues,Composite materials have been studied for several decades already. [...]
Την Δευτέρα 04.02.2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη [...]
Την Τρίτη 30.06.2020 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εξαμηνιαία [...]
Την Πέμπτη 23.01.2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση