Γλώσσα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων υλικών ενισχυμένων σε πολλαπλή κλίμακα. Οι ιδιότητες που κυρίως μελετώνται περιλαμβάνουν τις ηλεκτρικές, μηχανικές και θερμοηλεκτρικές. Η μελέτη αυτών των ιδιοτήτων γίνεται με την χρήση των διαφόρων συσκευών και οργάνων του εργαστηρίου. Πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε εδώ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της έρευνας του εργαστηρίου αποτελούν οι εποξικές ρητίνες οι οποίες αποτελούν την μητρική φάση των σύνθετων υλικών. Όσο αφορά τα υλικά ενίσχυσης, αυτά αποτελούνται από :
• Ίνες, Μονοδιεύθυντα και Δυδιεύθυντα Υφάσματα ινών γυαλιού, άνθρακα και αραμιδίου.
• Νανο-σωλήνες και νανο-ίνες άνθρακα, carbon black, γραφένιο.

Οι διάφορες μορφές ενίσχυσης έχουν ως στόχο την δημιουργία νέων υβριδικών υλικών με ενισχυμένες ιδιότητες για πλήθος εφαρμογών όπως στην ναυπηγική, αεροναυπηγική, ηλεκτρονική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία κλπ.

Νέα

Multifunctional Composite Materials Guest Editor: Prof. Dr. Alkiviadis S. Paipetis https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/multifunctional_composite_materials   Special Issue Information Dear Colleagues,Composite materials have been studied for several decades already. [...]
Την Δευτέρα 04.02.2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη [...]
Την Τρίτη 30.06.2020 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εξαμηνιαία [...]
Την Πέμπτη 23.01.2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση