Γλώσσα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων υλικών ενισχυμένων σε πολλαπλή κλίμακα. Οι ιδιότητες που κυρίως μελετώνται περιλαμβάνουν τις ηλεκτρικές, μηχανικές και θερμοηλεκτρικές. Η μελέτη αυτών των ιδιοτήτων γίνεται με την χρήση των διαφόρων συσκευών και οργάνων του εργαστηρίου. Πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της έρευνας του εργαστηρίου αποτελούν οι εποξικές ρητίνες οι οποίες αποτελούν την μητρική φάση των σύνθετων υλικών. Όσο αφορά τα υλικά ενίσχυσης, αυτά αποτελούνται από :

  • Ίνες, Μονοδιεύθυντα και Δυδιεύθυντα Υφάσματα ινών γυαλιού, άνθρακα και αραμιδίου.
  • Νανο-σωλήνες και νανο-ίνες άνθρακα, carbon black, γραφένιο.

Οι διάφορες μορφές ενίσχυσης έχουν ως στόχο την δημιουργία νέων υβριδικών υλικών με ενισχυμένες ιδιότητες για πλήθος εφαρμογών όπως στην ναυπηγική, αεροναυπηγική, ηλεκτρονική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία κλπ.

Νέα

FDM 2019

International conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019)

The 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019) will take place in Rodos (Rhodes), Greece. The conference series has the support of the experts in the field of fracture and damage mechanics and has become established as a leading international forum for presentation latest research. The high quality researches presented at the previous meetings are archived in conference proceedings published in book form. In addition special issues in leading journals such as International Journal of Fracture, Engineering Fracture Mechanics and Key Engineering Materials have been devoted to the work presented at the meeting. The proceedings one the 18th international conference will be published in the Journal of Key Engineering Materials and distributed to the delegates at the conference.

Deadlines
Abstracts: 31st January 2019
Papers: 19th April 2019
Registration: 19th April 2019

http://fdm.engineeringconferences.net/new/

Σύνδεση Χρηστών