Γλώσσα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων υλικών ενισχυμένων σε πολλαπλή κλίμακα. Οι ιδιότητες που κυρίως μελετώνται περιλαμβάνουν τις ηλεκτρικές, μηχανικές και θερμοηλεκτρικές. Η μελέτη αυτών των ιδιοτήτων γίνεται με την χρήση των διαφόρων συσκευών και οργάνων του εργαστηρίου. Πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε εδώ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της έρευνας του εργαστηρίου αποτελούν οι εποξικές ρητίνες οι οποίες αποτελούν την μητρική φάση των σύνθετων υλικών. Όσο αφορά τα υλικά ενίσχυσης, αυτά αποτελούνται από :
• Ίνες, Μονοδιεύθυντα και Δυδιεύθυντα Υφάσματα ινών γυαλιού, άνθρακα και αραμιδίου.
• Νανο-σωλήνες και νανο-ίνες άνθρακα, carbon black, γραφένιο.

Οι διάφορες μορφές ενίσχυσης έχουν ως στόχο την δημιουργία νέων υβριδικών υλικών με ενισχυμένες ιδιότητες για πλήθος εφαρμογών όπως στην ναυπηγική, αεροναυπηγική, ηλεκτρονική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία κλπ.

Νέα

Visit of Klaus Friedrich, Emeritus Professor and Research Consultant, Institute for Composite Materials (IVW GmbH) Seminar entitled: “MARKETS AND TRENDS IN THE APPLICATION OF POLYMER COMPOSITES”,Wednesday 12 June 2019 at 11:00 am, at the premises of our Department, room ΚΥ1
The 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019) will take place in Rodos (Rhodes), Greece. The conference series has the support of the experts in the field of fracture and damage mechanics and has become established as a leading international forum for presentation [...]
CSML as partner in the H2020 “AIRPOXY” project will participate in the dissemination session for the project at the 9th International Conference on Innovation in Aviation and Space (EASN) which will be held in Athens on 4th September 2019. More Information can be found under [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση