Γλώσσα

Κατασκευή

press 
Υδραυλική πρέσσα με θερμαινόμενες πλάκες διαστάσεων 300*300 mm2. Μέγιστη πίεση: 200 bar, μέγιστη θερμοκρασία: 250oC.

 

vacuum

Φούρνος κενού, VT 6025, Heraus Thermoscientific. Χωρητικότητα: 25l, θερμοκρασία λειτουργίας: έως 200οC, δυνατότητα παροχής κενού έως 0,01mbar

heraus t6 
Φούρνος Heraus function line T6. Χωρητικότητα: 57l, θερμοκρασία λειτουργίας: έως 250oC.

mixer
Συσκευή ανάμιξης Dispermat AE, VMA-GETZMANN GMBH εξοπλισμένη με Torus mill.

cutter
Συσκευή κοπής Husqvarna TS 230F.

grinding
Αυτόματο σύστημα λείανσης και στίλβωσης δοκιμίων Digiprep.

 

Μηχανικές δοκιμές και χαρακτηρισμός/ περιβαλοντική καταπόνηση

raman

Σύστημα φασματοσκοπίας Ράμαν Labram HR –Horiba micro-Raman εξοπλισμένο με δύο κεφαλές laser συχνοτήτων 514nm και 784.12nm.

agilent

2 πολύμετρα Agilent 34401A.

pulse gen

Γεννήτρια παλμών υπερήχων Textronics AFG3052C δύο καναλιών (Textronics AFG3052C dual channel Ultrasonics pulse generator).

minister

Διάταξη minitester για μετρήσεις εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης, εξοπλισμένο με δυναμοκελιά 10lb, 100lb και 1klb (Custom made Minitester apparatus for tensile, compressive and bending measurements of composites equipped with 10lb, 100lb and 1klb load shells)

 

Επίσης μέσα στο εργαστήριο στεγάζεται και εξοπλισμός για τον οποίο δεν διατίθενται φωτογραφίες:

  • Δύο λουτρά ψύξης – θέρμανσης, Grant GP 200 με δυνατότητα ανακυκλοφορίας νερού. Χωρητικότητα: 25l, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30 έως +200oC ανάλογα με το υγρό (2 GrantGP 200 precisionstirredthermostaticbaths / circulators. Capacity: 25l, working temperature range: -30 up to +200oC depending on liquid).
  • Θερμολουτρό της εταιρείας Λάππας ΑΕ (Heatingbathby Λάππας ΑΕ).
  • Kern ALJ-220-4M υψηλής ακρίβειας αναλυτικός ζυγός, ακρίβειας: 0.1mg και εύρους: 120g (KernALJ-220-4Mhighprecisionanalyticalweighscale, readability: 0.1mgandweighingrange: 120g).
  • Συσκευή υπερήχησης Tip Sonicator Hielsher UP400S, 400 W ισχύος: 400W με δυνατότητα ρύθμισης εύρους και παλμού (TipSonicatorHielsherUP400S, 400 Woutputpowerwithamplitudeandpulseadjustmentcapability).
  • Ιδιοκατασκευή βαλιστικής κρούσης (In-house manufactured ballistic impact testing apparatus).
  • Ιδιοκατασκευές εκβολέα και περιέλιξης ινών (In – house manufactured extruder and fiber spinning apparatus).
  • Διάταξη ηλεκτροχημικής διηλεκτρικής φασματοσκοπίας (Electrochemical impedance spectroscopy).
  • 2 πολύμετρα Agilent 34401A (2 Agilent 34401A Multimeters).

 

 

 

Νέα

FDM 2019

International conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019)

The 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019) will take place in Rodos (Rhodes), Greece. The conference series has the support of the experts in the field of fracture and damage mechanics and has become established as a leading international forum for presentation latest research. The high quality researches presented at the previous meetings are archived in conference proceedings published in book form. In addition special issues in leading journals such as International Journal of Fracture, Engineering Fracture Mechanics and Key Engineering Materials have been devoted to the work presented at the meeting. The proceedings one the 18th international conference will be published in the Journal of Key Engineering Materials and distributed to the delegates at the conference.

Deadlines
Abstracts: 31st January 2019
Papers: 19th April 2019
Registration: 19th April 2019

http://fdm.engineeringconferences.net/new/

Σύνδεση Χρηστών