Γλώσσα

Σύστημα φασματοσκοπίας Ράμαν

Σύστημα φασματοσκοπίας Ράμαν

Σύστημα φασματοσκοπίας Ράμαν Labram HR –Horiba micro-Raman εξοπλισμένο με δύο κεφαλές laser συχνοτήτων 514nm και 784.12nm.

Φούρνος κενού, VT 6025, Heraus Thermoscientific

Φούρνος κενού, VT 6025, Heraus Thermoscientific

Φούρνος κενού, VT 6025, Heraus Thermoscientific. Χωρητικότητα: 25l, θερμοκρασία λειτουργίας: έως 200οC, δυνατότητα παροχής κενού έως 0,01mbar

Φούρνος Heraus function line T6

Φούρνος Heraus function line T6

Φούρνος Heraus function line T6. Χωρητικότητα: 57l, θερμοκρασία λειτουργίας: έως 250oC.

Συσκευή ανάμιξης Dispermat AE

Συσκευή ανάμιξης Dispermat AE

Συσκευή ανάμιξης Dispermat AE, VMA-GETZMANN GMBH εξοπλισμένη με Torus mill.

Αυτόματο σύστημα λείανσης

Αυτόματο σύστημα λείανσης

Αυτόματο σύστημα λείανσης και στίλβωσης δοκιμίων Digiprep.

Υδραυλική πρέσα με θερμαινόμενες πλάκες

Υδραυλική πρέσα με θερμαινόμενες πλάκες

Υδραυλική πρέσα με θερμαινόμενες πλάκες διαστάσεων 300*300 mm2. Μέγιστη πίεση: 200 bar, μέγιστη θερμοκρασία: 250o C.

Συσκευή κοπής Husqvarna TS 230F

Συσκευή κοπής Husqvarna TS 230F

Συσκευή ακουστικής εκπομπής

Συσκευή ακουστικής εκπομπής

Συσκευή ακουστικής εκπομπής εξοπλισμένη με αισθητήρες R15 και pico και λειτουργικό σύστημα AE Win.

Γεννήτρια παλμών υπερήχων

Γεννήτρια παλμών υπερήχων

Γεννήτρια παλμών υπερήχων Textronics AFG3052C δύο καναλιών.

Διάταξη minitester

Διάταξη minitester

Διάταξη minitester για μετρήσεις εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης, εξοπλισμένο με δυναμοκελιά 10lb, 100lb και 1klb.

Universal Testing Machine

Universal Testing Machine

Universal Testing Machine της JINAN TESTING EQUIPMENT IE CORPORATION που φέρει το λογισμικό MaxTest, ικανή για μετρήσεις εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης, εξοπλισμένη με δυναμοκελί (load cell) 100kN.

Επιπρόσθετος εξοπλισμός:
• Δύο λουτρά ψύξης – θέρμανσης, Grant GP 200 με δυνατότητα ανακυκλοφορίας νερού. Χωρητικότητα: 25l, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30 έως +200oC ανάλογα με το υγρό.
• Θερμολουτρό της εταιρείας Λάππας ΑΕ.
• Kern ALJ-220-4M υψηλής ακρίβειας αναλυτικός ζυγός, ακρίβειας: 0.1mg και εύρους: 120g.
• Συσκευή υπερήχησης Tip Sonicator Hielsher UP400S, 400 W ισχύος: 400W με δυνατότητα ρύθμισης εύρους και παλμού.
• Ιδιοκατασκευή βαλιστικής κρούσης.
• Ιδιοκατασκευές εκβολέα και περιέλιξης ινών.
• Διάταξη ηλεκτροχημικής διηλεκτρικής φασματοσκοπίας.
• 2 πολύμετρα Agilent 34401A.

 

Νέα

Visit of Klaus Friedrich, Emeritus Professor and Research Consultant, Institute for Composite Materials (IVW GmbH) Seminar entitled: “MARKETS AND TRENDS IN THE APPLICATION OF POLYMER COMPOSITES”,Wednesday 12 June 2019 at 11:00 am, at the premises of our Department, room ΚΥ1
The 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019) will take place in Rodos (Rhodes), Greece. The conference series has the support of the experts in the field of fracture and damage mechanics and has become established as a leading international forum for presentation [...]
CSML as partner in the H2020 “AIRPOXY” project will participate in the dissemination session for the project at the 9th International Conference on Innovation in Aviation and Space (EASN) which will be held in Athens on 4th September 2019. More Information can be found under [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση