Γλώσσα

2018 -  Integrated system for the automated inspection of photovoltaic parks using IR-thermography via autonomous aerial vehicles (drones)

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα (ΦΒΠ) είναι από τα πιο διαδομένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των επερχόμενων έξυπνων δικτύων ενέργειας (smart energy grids). Βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας ενός ΦΒΠ είναι ο έλεγχος της απόδοσης και προβλημάτων λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ). Αυτή τη στιγμή, ο έλεγχος γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με συμβατικές χειροκίνητες μετρήσεις, από έμπειρο προσωπικό που πρέπει να μεταβεί στο ΦΒΠ για να πραγματοποιήσει κατάλληλες μετρήσεις και στην συνέχεια να τις αξιολογήσει. Αυτή η διαδικασία είναι ευάλωτη σε ανθρώπινο λάθος και είναι αρκετά χρονοβόρα (ιδίως σε μεγάλα ΦΒΠ) με αποτέλεσμα να μην γίνεται συχνά, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή συμπεράσματα και καθυστερημένη αναγνώριση προβλημάτων.

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει και να αξιολογήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου των φωτοβολταϊκών στοιχείων/πάνελ ΦΒΠ με τη χρήση εναέριας υπέρυθρης (IR) θερμογραφίας, μέσω του οποίου  (1) θα μειωθεί ο χρόνος ελέγχου των ΦΒΣ, (2) θα αναβαθμιστεί η ποιότητα/ακρίβεια του ελέγχου, (3) θα επιτυγχάνεται μια πιο άμεση εκτίμηση βλαβών των ΦΒΣ για την καλύτερη και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Ιστοσελίδα προγράμματος:

http://www.pvautoscout.com/

 

2013- 2016         HIPPOCRATES, Small or Medium Scale (Aeronautics FP7) «SELF-HEALING POLYMERS FOR CONCEPTS ON SELF-REPAIRED AERONAUTICAL COMPOSITES»

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ανάπτυξη τεχνολογιών αυτοϊασης για αεροπορικές κατασκευές με στόχο την ανθεκτικότητα, την επιμήκυνση του χρόνου ζωής, την ελαχιστοποίηση του κόστους ζωής του αεροσκάφους.

 

                                      Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (συντονιστής) και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την αυτο-ίαση καθώς και τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της κατά τη λειτουργία αεροπορικών υλικών και κατασκευών που υπόκεινται σε λειτουργική υποβάθμιση. Θα αναπτυχθούν καινοτόμες μη καταστροφικές μέθοδοι για την παρακολούθηση της διαδικασίας ίασης καθώς και νέα υβριδικά πολύ-λειτουργικά υλικά με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και δυνατότητες ενεργοποίησης.

 

2011- 2012            «Θερμομηχανικός και Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Πολυμερικών υποστρωμάτων για φωτοβολταϊκά κύτταρα », HeliospheraSA

 

helioΔιμερές πρόγραμμα με στόχο τη διακρίβωση της μηχανικής, θερμομηχανικής απόκρισης συμπολυμερών καθώς και της λειτουργικής τους υποβάθμισης με στόχο τη διακρίβωση της απόδοσής τους σε περιβάλλον λειτουργίας. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την ταυτοποίηση/ ποιοτικό έλεγχο των υλικών με φασματογραφικές μεθόδους.

 

iapetΤο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την onsite επισκευή αεροπορικών δομών με καινοτόμες μεθόδους εφαρμογής και δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της υγιούς λειτουργίας της επισκευής.

Συμμετέχουν 7 εταιρίες/βιομηχανικούς συνεργάτες (Fundación INASMET Spain, PZL-Swidnik Poland,  Huntsman Advanced Materials GmbH Switzerland, Integrated Aerospace Sciences Corporation (INASCO) Greece, DAHER Aerospace France, GMI AERO France, Hellenic Aerospace Industry SA Greece) και 3 πανεπιστήμια (University of Ioannina Greece,  University of Sheffield UK, University of Patras Greece).

Νέα

FDM 2019

International conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019)

The 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019) will take place in Rodos (Rhodes), Greece. The conference series has the support of the experts in the field of fracture and damage mechanics and has become established as a leading international forum for presentation latest research. The high quality researches presented at the previous meetings are archived in conference proceedings published in book form. In addition special issues in leading journals such as International Journal of Fracture, Engineering Fracture Mechanics and Key Engineering Materials have been devoted to the work presented at the meeting. The proceedings one the 18th international conference will be published in the Journal of Key Engineering Materials and distributed to the delegates at the conference.

Deadlines
Abstracts: 31st January 2019
Papers: 19th April 2019
Registration: 19th April 2019

http://fdm.engineeringconferences.net/new/

Σύνδεση Χρηστών