Γλώσσα

2020-2021      «Ευφυή, Πολυλειτουργικά, Προηγμένα Σύνθετα Υλικά με ικανότητες Ηλεκτρομαγνητικής Θωράκισης και αυτο-Ίασης για την αποκατάσταση των Μηχανικών και των Ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων ταυτόχρονα» στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της παρούσης έρευνας είναι η κατασκευή προηγμένων πολυλειτουργικών, αυτο-ιάσιμων και θωρακισμένων από την ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία, πολυμερικών ινωδών σύνθετων υλικών (ΙΣΥ). Τα καινοτόμα και ευφυή ΙΣΥ που θα παρασκευαστούν πρόκειται να μελετηθούν για κάθε λειτουργικότητα ξεχωριστά με σκοπό την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών. Στη συνέχεια, οι βελτιστοποιημένες λειτουργικότητες θα ενσωματωθούν στο τελικό ΙΣΥ ώστε να μελετηθεί η επίδραση της εισαγωγής ενός συστήματος ίασης στην ικανότητα ΗΜ θωράκισης των πολυλειτουργικών ΙΣΥ καθώς αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση των ΗΜ ιδιοτήτων. Τελικός στόχος είναι η αποκατάσταση όχι μόνο των μηχανικών αλλά και των ΗΜ ιδιοτήτων, ταυτόχρονα, μετά την ίαση του ΙΣΥ.

 

2020      Innovation-el

innovation el logoΤο Innovation-el είναι μια μεγάλη ερευνητική υποδομή προηγμένων εγκαταστάσεων που καλύπτει από τη σύνθεση, το χαρακτηρισμό και την τροποποίηση των υλικών, έως τη μικρο-νανοκατασκευή, το σχεδιασμό συσκευών / συστημάτων, την ανάπτυξη και τον έλεγχο. Το δίκτυο συμπληρώνεται από προσομοιώσεις και θεωρίες υπολογιστικών πολλαπλών κλιμάκων και υποστηρίζεται από περισσότερους από 200 εξειδικευμένους επιστήμονες μακρόχρονης εμπειρίας και διεπιστημονικής εμπειρίας.
Το CSML συμμετέχει στο έργο διαθέτοντας τον εξοπλισμό της φαματοσκοπίας Raman.
Το INNOVATION-EL υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της υποδομής έρευνας και καινοτομίας» (MIS 5002772), χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (NSRF 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

http://innovation-el.staging2.scify.org/

espa logo

 

2019-2022      Hicoteg: «Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά Σύνθετα Υλικά με βάση το Tσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές» 

hicoteg logo final sm Το HICOTEG είναι ένα έργο διάρκειας 36 μηνών που θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογία εξοικονόμησης & συγκομιδής ενέργειας μέσω του θερμοηλεκτρικού (ΘΗ) φαινόμενου από Σύνθετα Υλικά με βάση το Τσιμέντο (ΣΥΤ) για πολυλειτουργικές, έξυπνες και ασφαλέστερες κατασκευές πολιτικού μηχανικού.

 

2018-2021      PV-Auto-Scout: Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones).  

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα (ΦΒΠ) είναι από τα πιο διαδομένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των επερχόμενων έξυπνων δικτύων ενέργειας (smart energy grids). Βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας ενός ΦΒΠ είναι ο έλεγχος της απόδοσης και προβλημάτων λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ). Αυτή τη στιγμή, ο έλεγχος γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με συμβατικές χειροκίνητες μετρήσεις, από έμπειρο προσωπικό που πρέπει να μεταβεί στο ΦΒΠ για να πραγματοποιήσει κατάλληλες μετρήσεις και στην συνέχεια να τις αξιολογήσει. Αυτή η διαδικασία είναι ευάλωτη σε ανθρώπινο λάθος και είναι αρκετά χρονοβόρα (ιδίως σε μεγάλα ΦΒΠ) με αποτέλεσμα να μην γίνεται συχνά, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή συμπεράσματα και καθυστερημένη αναγνώριση προβλημάτων.

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει και να αξιολογήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου των φωτοβολταϊκών στοιχείων/πάνελ ΦΒΠ με τη χρήση εναέριας υπέρυθρης (IR) θερμογραφίας, μέσω του οποίου  (1) θα μειωθεί ο χρόνος ελέγχου των ΦΒΣ, (2) θα αναβαθμιστεί η ποιότητα/ακρίβεια του ελέγχου, (3) θα επιτυγχάνεται μια πιο άμεση εκτίμηση βλαβών των ΦΒΣ για την καλύτερη και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

espa logo

 

2018–2019    «Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Πολειτουργικών Υβριδικά Τροποποιημένων Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών» στο πλαίσιο του προγράμματος Ενίσχυση ερευνητών με έμφαση στους Νέους Ερευνητές, ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ

Στόχος της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης, είναι ηανάπτυξη και βελτιστοποίηση πολυλειτουργικώνσύνθετων υλικών μειεραρχικές ίνες άνθρακα καιυβριδικά τροποποιημένεςεποξικέςμήτρες. Τα καινοτόμα και ευφυή υλικά θα ενισχυθούν σε πολλαπλή κλίμακα (νανο, μικρο, μακρο) με στόχο την αναβάθμιση στοχευμένων ιδιοτήτων, ώστε να βελτιωθεί ο δομικός χαρακτήρας τους,να προστεθούν νέες λειτουργικότητες όπως (i) έλεγχος δομικής ακεραιότητας, (ii) διάγνωση βλάβης, (iii) αποθήκευση / απόδοση ενέργειας, και παράλληλα να αναπτυχθούν εξειδικευμένα εργαλεία μη καταστροφικού χαρακτηρισμού των υλικών. Τα καινοτόμα υλικά θα συνοδεύονται από εκτενή βάση δεδομένωνη οποία θα περιλαμβάνει παραμέτρους ελέγχου ιδιοτήτων και δείκτες προειδοποίησης δομικής βλάβης. Τα καινοτόμα πολυλειτουργικά ΠΥΙΣΥ, ως εξέλιξη των σύγχρονων ινοπλισμένων σύνθετων υλικών μπορούν να βρουν χρήση ως δομικά υλικά σε εφαρμογές αεροναυπηγικού (απάρτια αεροσκαφών),ναυπηγικού (απάρτια ταχύπλοων σκαφών), ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πτερύγια ανεμογεννητριών) ή αρχιτεκτονικού (στατικές δομές κτιρίων) ενδιαφέροντος. Οι αναβαθμισμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, μπορούν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής λειτουργίας ενώ τα εργαλεία ΕΔΑ εκμεταλλευόμενα τις αναβαθμισμένες θερμοηλεκτρικές ιδιότητες μπορούν να μειώσουν το κόστος επιθεώρησης και συντήρησης.

2018-2021     ATHENA: Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας, ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ

logo final ATHENA smlΤο ΑΤΗΕΝΑ είναι ένα έργο 36 μηνών που θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογία εξοικονόμησης και συγκομιδής ενέργειας μέσω του θερμοηλεκτρικού (ΘΗ) φαινομένου από πολυστρωματικά Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά (ΙΣΥ) για έξυπνες και πολυλειτουργικές εφαρμογές.

Περισσότερο από το 60% της παραγόμενης ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα διαχέεται σε μορφή θερμότητας. Το ΑΤΗΕΝΑ θα αναπτύξει ΘΗ ΙΣΥ για μετατροπή της εκλυόμενης στο περιβάλλον θερμότητας απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια, ανακτώντας έτσι μέρος αυτών των απωλειών. Η εκμετάλλευση του ΘΗ φαινόμενου μέσω των ΙΣΥ πολυμερικής μήτρας αποτελεί μια συμπληρωματική τεχνολογία συγκομιδής της θερμικής ενέργειας που συγκεντρώνεται σε διάφορα θερμά σημεία όπως σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, αεροσκαφών, σωλήνες μεταφοράς θερμών υγρών/αερίων και τη μετατροπή της σε εκμεταλλεύσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η εικόνα 1 απεικονίζει τη βασική ιδέα του ΑΤΗΕΝΑ όπου παρουσιάζεται ένα ΙΣΥ να εκτίθεται σε μια διαφορά θερμοκρασίας και μέσω του ΘΗ φαινομένου να παράγει ενέργεια. Στην συνέχεια χρησιμοποιεί την παραγόμενη ενέργεια για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο της δομικής του ακεραιότητας. Τα δεδομένα που προκύπτουν μεταδίδονται ασύρματα στον χρήστη μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος (hardware), παρέχοντας του έτσι την δυνατότητα εποπτείας της ορθής λειτουργίας της κατασκευής, σε πραγματικό χρόνο(real time in-service health monitoring).

 athena graphic scheme sml

 espa logo

 

 

 


 Ολοκληρωμένα Έργα

2013-2016      HIPPOCRATES, Small or Medium Scale (Aeronautics FP7) «SELF-HEALING POLYMERS FOR CONCEPTS ON SELF-REPAIRED AERONAUTICAL COMPOSITES»

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ανάπτυξη τεχνολογιών αυτοϊασης για αεροπορικές κατασκευές με στόχο την ανθεκτικότητα, την επιμήκυνση του χρόνου ζωής, την ελαχιστοποίηση του κόστους ζωής του αεροσκάφους.

                                      Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (συντονιστής) και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την αυτο-ίαση καθώς και τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της κατά τη λειτουργία αεροπορικών υλικών και κατασκευών που υπόκεινται σε λειτουργική υποβάθμιση. Θα αναπτυχθούν καινοτόμες μη καταστροφικές μέθοδοι για την παρακολούθηση της διαδικασίας ίασης καθώς και νέα υβριδικά πολύ-λειτουργικά υλικά με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και δυνατότητες ενεργοποίησης.

2011-2012      «Θερμομηχανικός και Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Πολυμερικών υποστρωμάτων για φωτοβολταϊκά κύτταρα », HeliospheraSA

 

helioΔιμερές πρόγραμμα με στόχο τη διακρίβωση της μηχανικής, θερμομηχανικής απόκρισης συμπολυμερών καθώς και της λειτουργικής τους υποβάθμισης με στόχο τη διακρίβωση της απόδοσής τους σε περιβάλλον λειτουργίας. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την ταυτοποίηση/ ποιοτικό έλεγχο των υλικών με φασματογραφικές μεθόδους.

iapetΤο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την onsite επισκευή αεροπορικών δομών με καινοτόμες μεθόδους εφαρμογής και δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της υγιούς λειτουργίας της επισκευής.

Συμμετέχουν 7 εταιρίες/βιομηχανικούς συνεργάτες (Fundación INASMET Spain, PZL-Swidnik Poland,  Huntsman Advanced Materials GmbH Switzerland, Integrated Aerospace Sciences Corporation (INASCO) Greece, DAHER Aerospace France, GMI AERO France, Hellenic Aerospace Industry SA Greece) και 3 πανεπιστήμια (University of Ioannina Greece,  University of Sheffield UK, University of Patras Greece).

Το HICOTEG είναι ένα έργο διάρκειας 36 μηνών που θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογία εξοικονόμησης & συγκομιδής ενέργειας μέσω του θερμοηλεκτρικού (ΘΗ) φαινόμενου από Σύνθετα Υλικά με βάση το Τσιμέντο (ΣΥΤ) για πολυλειτουργικές, έξυπνες και ασφαλέστερες κατασκευές πολιτικού μηχανικού.

Νέα

Multifunctional Composite Materials Guest Editor: Prof. Dr. Alkiviadis S. Paipetis https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/multifunctional_composite_materials   Special Issue Information Dear Colleagues,Composite materials have been studied for several decades already. [...]
Την Δευτέρα 04.02.2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη [...]
Την Τρίτη 30.06.2020 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εξαμηνιαία [...]
Την Πέμπτη 23.01.2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση