Γλώσσα

2018-2021      PV-Auto-Scout: Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones). 

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα (ΦΒΠ) είναι από τα πιο διαδομένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των επερχόμενων έξυπνων δικτύων ενέργειας (smart energy grids). Βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας ενός ΦΒΠ είναι ο έλεγχος της απόδοσης και προβλημάτων λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ). Αυτή τη στιγμή, ο έλεγχος γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με συμβατικές χειροκίνητες μετρήσεις, από έμπειρο προσωπικό που πρέπει να μεταβεί στο ΦΒΠ για να πραγματοποιήσει κατάλληλες μετρήσεις και στην συνέχεια να τις αξιολογήσει. Αυτή η διαδικασία είναι ευάλωτη σε ανθρώπινο λάθος και είναι αρκετά χρονοβόρα (ιδίως σε μεγάλα ΦΒΠ) με αποτέλεσμα να μην γίνεται συχνά, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή συμπεράσματα και καθυστερημένη αναγνώριση προβλημάτων.

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει και να αξιολογήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου των φωτοβολταϊκών στοιχείων/πάνελ ΦΒΠ με τη χρήση εναέριας υπέρυθρης (IR) θερμογραφίας, μέσω του οποίου  (1) θα μειωθεί ο χρόνος ελέγχου των ΦΒΣ, (2) θα αναβαθμιστεί η ποιότητα/ακρίβεια του ελέγχου, (3) θα επιτυγχάνεται μια πιο άμεση εκτίμηση βλαβών των ΦΒΣ για την καλύτερη και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

2018–2019    «Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Πολειτουργικών Υβριδικά Τροποποιημένων Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών» στο πλαίσιο του προγράμματος Ενίσχυση ερευνητών με έμφαση στους Νέους Ερευνητές, ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ

Στόχος της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης, είναι ηανάπτυξη και βελτιστοποίηση πολυλειτουργικώνσύνθετων υλικών μειεραρχικές ίνες άνθρακα καιυβριδικά τροποποιημένεςεποξικέςμήτρες. Τα καινοτόμα και ευφυή υλικά θα ενισχυθούν σε πολλαπλή κλίμακα (νανο, μικρο, μακρο) με στόχο την αναβάθμιση στοχευμένων ιδιοτήτων, ώστε να βελτιωθεί ο δομικός χαρακτήρας τους,να προστεθούν νέες λειτουργικότητες όπως (i) έλεγχος δομικής ακεραιότητας, (ii) διάγνωση βλάβης, (iii) αποθήκευση / απόδοση ενέργειας, και παράλληλα να αναπτυχθούν εξειδικευμένα εργαλεία μη καταστροφικού χαρακτηρισμού των υλικών. Τα καινοτόμα υλικά θα συνοδεύονται από εκτενή βάση δεδομένωνη οποία θα περιλαμβάνει παραμέτρους ελέγχου ιδιοτήτων και δείκτες προειδοποίησης δομικής βλάβης. Τα καινοτόμα πολυλειτουργικά ΠΥΙΣΥ, ως εξέλιξη των σύγχρονων ινοπλισμένων σύνθετων υλικών μπορούν να βρουν χρήση ως δομικά υλικά σε εφαρμογές αεροναυπηγικού (απάρτια αεροσκαφών),ναυπηγικού (απάρτια ταχύπλοων σκαφών), ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πτερύγια ανεμογεννητριών) ή αρχιτεκτονικού (στατικές δομές κτιρίων) ενδιαφέροντος. Οι αναβαθμισμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, μπορούν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής λειτουργίας ενώ τα εργαλεία ΕΔΑ εκμεταλλευόμενα τις αναβαθμισμένες θερμοηλεκτρικές ιδιότητες μπορούν να μειώσουν το κόστος επιθεώρησης και συντήρησης.

2018-2021     ATHENA: Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας, ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ

logo final ATHENA smlΤο ΑΤΗΕΝΑ είναι ένα έργο 36 μηνών που θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογία εξοικονόμησης και συγκομιδής ενέργειας μέσω του θερμοηλεκτρικού (ΘΗ) φαινομένου από πολυστρωματικά Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά (ΙΣΥ) για έξυπνες και πολυλειτουργικές εφαρμογές.

Περισσότερο από το 60% της παραγόμενης ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα διαχέεται σε μορφή θερμότητας. Το ΑΤΗΕΝΑ θα αναπτύξει ΘΗ ΙΣΥ για μετατροπή της εκλυόμενης στο περιβάλλον θερμότητας απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια, ανακτώντας έτσι μέρος αυτών των απωλειών. Η εκμετάλλευση του ΘΗ φαινόμενου μέσω των ΙΣΥ πολυμερικής μήτρας αποτελεί μια συμπληρωματική τεχνολογία συγκομιδής της θερμικής ενέργειας που συγκεντρώνεται σε διάφορα θερμά σημεία όπως σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, αεροσκαφών, σωλήνες μεταφοράς θερμών υγρών/αερίων και τη μετατροπή της σε εκμεταλλεύσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η εικόνα 1 απεικονίζει τη βασική ιδέα του ΑΤΗΕΝΑ όπου παρουσιάζεται ένα ΙΣΥ να εκτίθεται σε μια διαφορά θερμοκρασίας και μέσω του ΘΗ φαινομένου να παράγει ενέργεια. Στην συνέχεια χρησιμοποιεί την παραγόμενη ενέργεια για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο της δομικής του ακεραιότητας. Τα δεδομένα που προκύπτουν μεταδίδονται ασύρματα στον χρήστη μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος (hardware), παρέχοντας του έτσι την δυνατότητα εποπτείας της ορθής λειτουργίας της κατασκευής, σε πραγματικό χρόνο(real time in-service health monitoring).

 athena graphic scheme sml


 Ολοκληρωμένα Έργα

2013-2016      HIPPOCRATES, Small or Medium Scale (Aeronautics FP7) «SELF-HEALING POLYMERS FOR CONCEPTS ON SELF-REPAIRED AERONAUTICAL COMPOSITES»

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ανάπτυξη τεχνολογιών αυτοϊασης για αεροπορικές κατασκευές με στόχο την ανθεκτικότητα, την επιμήκυνση του χρόνου ζωής, την ελαχιστοποίηση του κόστους ζωής του αεροσκάφους.

                                      Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (συντονιστής) και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την αυτο-ίαση καθώς και τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της κατά τη λειτουργία αεροπορικών υλικών και κατασκευών που υπόκεινται σε λειτουργική υποβάθμιση. Θα αναπτυχθούν καινοτόμες μη καταστροφικές μέθοδοι για την παρακολούθηση της διαδικασίας ίασης καθώς και νέα υβριδικά πολύ-λειτουργικά υλικά με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και δυνατότητες ενεργοποίησης.

2011-2012      «Θερμομηχανικός και Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Πολυμερικών υποστρωμάτων για φωτοβολταϊκά κύτταρα », HeliospheraSA

 

helioΔιμερές πρόγραμμα με στόχο τη διακρίβωση της μηχανικής, θερμομηχανικής απόκρισης συμπολυμερών καθώς και της λειτουργικής τους υποβάθμισης με στόχο τη διακρίβωση της απόδοσής τους σε περιβάλλον λειτουργίας. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την ταυτοποίηση/ ποιοτικό έλεγχο των υλικών με φασματογραφικές μεθόδους.

iapetΤο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την onsite επισκευή αεροπορικών δομών με καινοτόμες μεθόδους εφαρμογής και δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της υγιούς λειτουργίας της επισκευής.

Συμμετέχουν 7 εταιρίες/βιομηχανικούς συνεργάτες (Fundación INASMET Spain, PZL-Swidnik Poland,  Huntsman Advanced Materials GmbH Switzerland, Integrated Aerospace Sciences Corporation (INASCO) Greece, DAHER Aerospace France, GMI AERO France, Hellenic Aerospace Industry SA Greece) και 3 πανεπιστήμια (University of Ioannina Greece,  University of Sheffield UK, University of Patras Greece).

Νέα

Acoustic Waves in Advanced [...]

Acoustic Waves in Advanced Materials, Materials MDPI, Deadline 31 May 2016

Guest Editor
Prof. Alkiviadis Paipetis


Department of Materials Science and Engineering, University of Ioannina, Ioannina, 45110, Greece 

Special Issue Information

Dear Colleagues,

Stress wave propagation in advanced materials and structures has been in the forefront of research for several decades. However, the complexity of propagation phenomena, together with the multiplicity of propagated modes and their interaction with the propagation medium, always provides a fertile ground for new developments, particularly in relation with novel materials, which often possess designed architecture. These developments may range from first principle modeling to advanced technological and diagnostic tools for life cycle assessment and structural health monitoring of materials and structures.

Within the scope of this special issue is the compilation of key contributions related but not limited to: Linear and non Linear Ultrasonics and Imaging, Acoustic Emission, Acoustic Microscopy, Surface and Guided Waves, Non Destructive Evaluation and Structural Health Monitoring, Wave Propagation Modelling and Inverse Problems in Wave Propagation, Signal Processing. Contributions should be related to advanced materials, such as materials with microstructure, controlled architecture and anisotropy, composites and laminar structures, phononic metamaterials, etc.

It is my pleasure to invite you to submit original research papers within the scope of this Special Issue. Short communication and authoritative reviews will also be considered for publication.

Alkiviadis S. Paipetis
Guest Editor

Submission

Manuscripts should be submitted online at www.mdpi.com by registering and logging in to this website. Once you are registered, click here to go to the submission form. Manuscripts can be submitted until the deadline. Papers will be published continuously (as soon as accepted) and will be listed together on the special issue website. Research articles, review articles as well as communications are invited. For planned papers, a title and short abstract (about 100 words) can be sent to the Editorial Office for announcement on this website.

Submitted manuscripts should not have been published previously, nor be under consideration for publication elsewhere (except conference proceedings papers). All manuscripts are refereed through a peer-review process. A guide for authors and other relevant information for submission of manuscripts is available on the Instructions for Authors page. Materials is an international peer-reviewed Open Access monthly journal published by MDPI.

Please visit the Instructions for Authors page before submitting a manuscript. The Article Processing Charge (APC) for publication in this open access journal is 1400 CHF (Swiss Francs).

An International Conference [...]

An International Conference ANCIENT GREECE AND THE MODERN WORLD
Web: http://timelessgreece.org
Conference Centre, International Olympic Academy
Ancient Olympia (Archaeological Site), Greece, 28-31 August 2016
________________________________________
CONFERENCE TOPICS
The achievements of the ancient Greeks in all areas of human activities, from philosophy, sociology, politics and science to extraordinary technological conceptions and applications are in many cases comparable to modern scientific and technological works. References to highly automated devices, such as Hephaestus’ robots in the Iliad, whose real existence is impossible to confirm, suggest that, even by poetic conception, people at the time were aware of the need for intelligent machines to serve or even replace them with some of their activities.
Social and political institutions of ancient Greece have survived in the modern world, adopted by most of the civilized countries, while scientific research constantly reveals deep knowledge of natural sciences, available in the various historical periods. Moreover, modern scientific developments provide researchers with more and more technical tools, enabling them to deal with areas so far inaccessible.
The present Conference addresses to such new findings in the following general areas:
Philosophy and culture.
Mathematics, Physics and Life Sciences.
Technology: Ancient machines, structures and artifacts, as described in historical, mythological and religious texts and by archaeological studies.
More specific themes follow:
Philosophy and Culture
1. The Hellenic nation through the ages (an interdisciplinary approach, including mythology, history, archaeology, ethnology, linguistics, genetics, anthropology, folklore).
2. Social and political institutions and evolution of law in the Greek antiquity.
3. The Greek language and the family of Indo-European languages.
4. Athletic games and woman’s world in antiquity, evolution of popular costumes of women, popular dances from antiquity till present.
Science
1. The beginning of mathematics, calendars and astronomy in the Aegean during the Neolithic Era.
2. Navigation and sea currents in the Mediterranean and in open sea, constellations.
3. Cartographic knowledge in the ancient world.
4. Calculating systems from the Neolithic era to the Hellenistic period.
5. Studies of Sacred Sites: unusual phenomena and biomedical effects.
6. Sound and music in antiquity and its relation to human physiology. Ancient medicine and biomedical knowledge.
Technology
1. Ancient machinery of all kinds, e.g. lifting and hoisting machines, pumps, cutting and milling machines, mechanisms and materials.
2. Weaponry: defensive and offensive weapons, armors, military equipment.
3. Public buildings, temples and palaces, royal tombs etc.
4. Structures with optimal acoustic design, such as theatres, oracles etc.
5. Roads and bridges, vehicles and chariots.
6. Measuring and calculating devices,
7. Automata and intelligent machines.
CONFERENCE CHAIR
Professor Emeritus Stephanos A. Paipetis, founder and former Director of the Institute of Applied Mechanics, University of Patras, specializing in Advanced Composites. Dr. Paipetis is currently working in Ancient Science and Technology, especially of the Homeric Era and has organized a number of successful symposiain the field.
(paipetis@mech.upatras.gr )
CONFERENCE LANGUAGES
The languages of the Conference will be English and Greek. Simultaneous translation and audio/video facilities will be provided. Presentation time is 20 min plus 5 min for discussion.
PROCEEDINGS
Only papers with at least one author as registered participant will be included in the Proceedings, to be published both in Greek and English. Papers in Greek must be submitted in English as well.
SUBMISSION OF PAPERS
Original and unpublished works are solicited including the latest research findings in the said areas. Full papers as well as posters will be accepted. Authors must first submit an abstract of at least 200 words and the final paper upon acceptance. Abstracts and full papers should be transmitted by email to the Conference Chair by the deadlines listed in the present. The paper format will be available in the webpage.
CONFERENCE VENUE
The Conference Center of the International Olympic Academy (IOA) lies very close to the Archaeological Site of Ancient Olympia. Ancient Olympia lies in Peloponnesus290 km SW of Athens. Here, in the year 776 BCE the Olympic Games in honour of Zeus were initiated, the ideas of the common cultural heritage of the Hellenic City-States and the Olympic Truce were born. In every Olympic Year, as in 2016, the ceremony of lighting of the Olympic Flame is conducted.
(NEW) DEADLINES
Submission of Abstracts 29 Feb. 2016
Notification of Acceptance 20 Mar. 2016
Submission of Full Papers 30 Jun 2016
REGISTRATION FEES (€)
Full participants
paid before May 31, 2016 150
paid after May 31, 2016 200
Students 30
Accompanying persons 50

ACCOMMODATION
Hotels of all classes at reduced prices are available in the city of ancient Olympia for conference participants. People interested must book as early as possible since hotels in Olympia are almost 100% full in August. Reduced price less comfortable rooms provided for the athletes are available in cottages within the IOA area.

TRAVEL INFORMATION
Olympia is accessible from Athens Airport by regular coach service. Those travelling by car from central Europe, take the A14 to Bari, Italy, cross by ferry to Patras and then drive south to Ancient Olympia (116 km).

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Prof. S. A. Paipetis
Mrs. T. Giannarou
Mr. A. Kafantaris
Dr. A. Karabellas
Prof. V. Kostopoulos
Mr. G. Panayotopoulos

SCIENTIFIC COMMITTEE & INVITED SPEAKERS
Philosophy-Art-Sociology
Prof. J. Dellis (Greece)
Prof. G. Kontogeorgis (Greece)

History-Archaeology
Prof. E. Mikroyannakis (Greece)
Prof. Lilian Karalis (Greece)
Prof. Petros Themelis (Greece)

Medicine
Prof. Angelos Evangelou (Greece)
Prof. Polyxeni Nicolopoulou (Greece)
Science-Mathematics-Astronomy
Prof. X. Moussas (Greece)
Asst. Prof. P. Preka (Greece)
Prof. Ch. Spyridis (Greece)
Prof. S. Theodossiou (Greece)
Dr. M. Tsikritsis (Greece)
Prof. A. Vardulakis (Greece)
Geology-Biology- Genetics
Prof. Elias Mariolakos (Greece)
Prof. S. Papamarinopoulos (Greece)
Prof. C. Triantafylllidis (Greece)
Τechnology
Prof. S. A. Paipetis (Greece)
Prof. Th. Chondros (Greece)
Prof. M. Ceccarelli (Italy)
Prof. E. E. Gdoutos (Greece)
Prof. V. Kostopoulos (Greece)
Prof. A. Kounadis (Greece)
Prof. A. S. Paipetis (Greece)
Prof. D. Polyzos (Greece)
Prof. G. Vatistas (Canada)

et al..
Organized by
The University of Patras

Supported by
KALLIPATEIRA Panhellenic Women Athletic Association
ΕΜΑΕΜSociety for the Study of Ancient Greek Mythology (Greece)
The Region of Western Greece
The Municipal Authority of Ancient Olympia
et al.

Web: http://timelessgreece.org

FDM 2019

International conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019)

The 18th international conference on fracture and damage mechanics (FDM 2019) will take place in Rodos (Rhodes), Greece. The conference series has the support of the experts in the field of fracture and damage mechanics and has become established as a leading international forum for presentation latest research. The high quality researches presented at the previous meetings are archived in conference proceedings published in book form. In addition special issues in leading journals such as International Journal of Fracture, Engineering Fracture Mechanics and Key Engineering Materials have been devoted to the work presented at the meeting. The proceedings one the 18th international conference will be published in the Journal of Key Engineering Materials and distributed to the delegates at the conference.

Deadlines
Abstracts: 31st January 2019
Papers: 19th April 2019
Registration: 19th April 2019

http://fdm.engineeringconferences.net/new/

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση