Γλώσσα

Την Πέμπτη 23.01.2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη δοκιμαστική πτήση του drone που αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του έργου. Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πάρκο της PaEn Group (PAEN) από τη Geosense (GEO) ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) και η PaEn Group (PAEN). Κατά την διάρκεια της πτήσης έγινε συλλογή θερμοφωτογραφιών που θα τροφοδοτήσουν τον εξομοιωτή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) που χρησιμοποιείται για τις εικονικές δοκιμές του συστήματος, ενώ παράλληλα έγινε λεπτομερής καταγραφή των εμποδίων του πάρκου που θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την πτήση του drone.

Νέα

Multifunctional Composite Materials Guest Editor: Prof. Dr. Alkiviadis S. Paipetis https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/multifunctional_composite_materials   Special Issue Information Dear Colleagues,Composite materials have been studied for several decades already. [...]
Την Δευτέρα 04.02.2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη [...]
Την Τρίτη 30.06.2020 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εξαμηνιαία [...]
Την Πέμπτη 23.01.2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση