Γλώσσα

Επιπρόσθετος εξοπλισμός:
• Δύο λουτρά ψύξης – θέρμανσης, Grant GP 200 με δυνατότητα ανακυκλοφορίας νερού. Χωρητικότητα: 25l, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30 έως +200oC ανάλογα με το υγρό.
• Θερμολουτρό της εταιρείας Λάππας ΑΕ.
• Kern ALJ-220-4M υψηλής ακρίβειας αναλυτικός ζυγός, ακρίβειας: 0.1mg και εύρους: 120g.
• Συσκευή υπερήχησης Tip Sonicator Hielsher UP400S, 400 W ισχύος: 400W με δυνατότητα ρύθμισης εύρους και παλμού.
• Ιδιοκατασκευή βαλιστικής κρούσης.
• Ιδιοκατασκευές εκβολέα και περιέλιξης ινών.
• Διάταξη ηλεκτροχημικής διηλεκτρικής φασματοσκοπίας.
• 2 πολύμετρα Agilent 34401A.

 

Νέα

Multifunctional Composite Materials Guest Editor: Prof. Dr. Alkiviadis S. Paipetis https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/multifunctional_composite_materials   Special Issue Information Dear Colleagues,Composite materials have been studied for several decades already. [...]
Την Δευτέρα 04.02.2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη [...]
Την Τρίτη 30.06.2020 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εξαμηνιαία [...]
Την Πέμπτη 23.01.2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση