Γλώσσα

Την Παρασκευή 08.11.2019 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η προγραμματισμένη εξαμηνιαία συνάντηση του έργου PV-Auto-Scout για τον μήνα 18 (Μ18), στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πάρκου του Παν. Ιωαννίνων, υπό την φιλοξενία της PAEN και K-REN εταίρους του έργου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι φορείς/ εταίροι του έργου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – ΠΙ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΠΘ, Geosense –GEO, ΠαΕν Γκρουπ ΜΕΠΕ – PAEN και ΚΑΠΑ ΡΕΝ ΜΕΠΕ – Κ-REN).

Έγινε ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του έργου για τους τελευταίους έξι (6) μήνες καθώς και αναφέρθηκε η πρόοδος από την κάθε μεριά/ εταίρο σε σχέση με τις ενότητες εργασίας (ΕΕ) και τα αντίστοιχα παραδοτέα. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι ενέργειες που αφορούν την εξέλιξη των παραδοτέων των ενοτήτων εργασίας  ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4. Στην συνέχεια συζητήθηκαν ενδελεχώς τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν την πορεία υλοποίησης του έργου το αμέσως επόμενο διάστημα καθώς και η πορεία παράδοσης του εξοπλισμού μέχρι τέλος Δεκέμβρη 2019.

Συζητήθηκαν ακόμη διαχειριστικά θέματα όσον αφορά την πιστοποίηση του έργου, θέματα σχετικά με άδειες ανοιχτού λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο έργο, οργάνωση ημερίδας στην αρχή του 2020 για την δημόσια προβολή του έργου, κλπ.

Τέλος, προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση (Μ24 meeting) για τον Μήνα Μάιο 2020 για τον Βόλο ή την Θεσσαλονίκη, όπου η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί το επόμενο διάστημα.

Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφίες με τους  δεκατρείς (13) συμμετέχοντες στην αίθουσα παρουσιάσεων και συναντήσεων του Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στα Ιωάννινα, καθώς και έπειτα από την επίσκεψη στο πεδίο/ πάρκο της PAEN.

Νέα

Multifunctional Composite Materials Guest Editor: Prof. Dr. Alkiviadis S. Paipetis https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/multifunctional_composite_materials   Special Issue Information Dear Colleagues,Composite materials have been studied for several decades already. [...]
Την Δευτέρα 04.02.2019 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη [...]
Την Τρίτη 30.06.2020 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εξαμηνιαία [...]
Την Πέμπτη 23.01.2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη [...]

Σύνδεση Χρηστών

© 2015 Composite and Smart Materials Lab (CSMLab) - Materials Engineering Department, University of Ioannina | Developed by Antonis Tzounis

Αναζήτηση